Kremmere med ambisjoner

Roar Møller er leder for Sjøgata Næring og Miljø. (Foto: Asbjørg Sande)

Sjøgata kan bli den største turistattraksjonen på Helgeland, mener Sjøgata Næring og Miljø.

Som altså har ambisjonene i orden.

– Vi har jevnlig møter der vi drøfter hvordan vi skal utvikle området videre, sier leder Roar Møller.

Tomme butikklokaler skal fylles opp i turistsesongen og før jul, båtfolket skal få bedre tilbud med gjestebrygger, informasjon om hus og eiendommer skal på plass. Foreningen sponser allerede en rekke kulturarrangementer og vil fortsette å utvikle dette.

Turister

Opprusting og markedsføring er stikkord for arbeidet.

– Jeg ble ikke klar over hvor mye turister det er her i gata før jeg flyttet hit selv, sier Roar, som driver Gilles Cafe i kombinasjon med Møller musikk i Sjøgata 6.

– Hadde det ikke vært for turistene, hadde det ikke vært grunnlag for å drive kafeen.

Han husker tida da det var på tale å rive mye av gata til fordel for parkeringsplasser. Han tror mange først så potensialet da kampen mot sanering var vunnet.

– Vi som bor i byen har ikke sett alle verdiene dette området har, sier Roar.

Nå fryder han seg når han som krovert kan dele historien om hus, folk, verksteder og brennevinsjapper og om møteplasser for fiskere, bønder, samer og byfolk.

– Turistene elsker det, sier han.

Dilemmaer

Sjøgata Næring og Miljø organiserer mest næringsdrivende, men også noen enkeltpersoner.

– Vi er vel egentlig en samling av kremmere, sier Roar, som er stolt av en slik betegnelse.

– Sjøgata har bestandig vært fylt av kremmere. Kremmerne hører til her.

Han ser ingen motsetning mellom å tjene penger og samtidig være for bevaring.

– Tjener vi ikke penger, kan vi heller ikke ruste opp. Selvfølgelig må vi holde oss innenfor reguleringsbestemmelsene som gjelder.

– Er det problematisk?

– Ja, for noen kan det oppleves sånn. Det kan bli dyrere i vernesonen enn ellers i byen. En må nok være spesielt interessert for å eie og drive virksomhet i Sjøgata, sier Roar.

Han peker også på interessekonflikter mellom beboere og næringsdrivende, for eksempel når det gjelder åpningstider ved serveringsstedene.

Men dette må vi greie å løse, mener lederen for Sjøgata Næring og Miljø.