Prosjektleder Hans Pedersen, Sjøgata vern og utvikling,

Sjøgata 45b, 8656 MOSJØEN

Tlf. +47 992 49861

Epost: hip@online.no

 

Nettansvarlig Asbjørg Sande,

Kirkegata 30, 8656 MOSJØEN

Tlf: +47 41620721

Epost: asbj-san@online.no