Utmerkelser

I 2003 ble Sjøgatamiljøet ved Kulturverkstedet i Mosjøen tildelt Norsk Kulturarvs æresmerke Olavsrosa.

Fra venstre Marianne Myrnes Steinrud, Hans Pedersen, Brynild Baadstø Bing, og  Øyann B. Strand fra Norsk Kulturarv  som viser fram de synlige bevisene på at Sjøgata-miljøet skal prydes med Olavsrosa. (Foto: Helgeland Arbeiderblad/Helgelendingen)

– En unik mulighet og ei stor utfordring,  sa Marianne Myrnes Steinrud, Hans Pedersen og Brynhild Bing til daværende Helgeland Arbeiderblad (nå Helgelendingen).

Begivenheten ble feiret i Kulturverkstedet da Øyunn B. Strand fra Norsk Kulturarv foretok den offisielle overrekkelsen. Varaordfører Johanne Skjølberg roste de som arbeider for Sjøgatas kvalitet.

– En mer verdig kandidat må være vanskelig å oppdrive. De som tildeles Olavsrosa forplikter seg til å være gode ambassadører for en levende kulturarv, og til å formidle historien til sine gjester. Det er strenge krav, men jeg er ikke i tvil om at denne kandidaten klarer å innfri, sa varaordføreren.

Olavsrosa symboliserer stor respekt for fortida, men også glede, nytte og spennende opplevingar i dag. Innehaverne av Olavsrosa forplikter seg til å være gode ambassadører for ein levende kulturarv og til å formidle historien til gjestene sine, skriver Norsk Kulturarv.

Selve symbolet Olavsrosa bygger på valknuten – et gammelt symbol for vern, som er kjent både fra Norge og utlandet.

131 bedrifter og institusjoner har til nå (februar 2017) blitt tildelt kvalitetsmerket Olavsrosa.

Det gjelder også Byparken i Mosjøen som i 2010 ble tildelt Olavsrosa for restaurering og fornyelse av et helhetlig parkanlegg med spennende tidsdybde og stilvariasjon.

Faksimile fra Helgeland Arbeiderblad/Helgelendingen 22.6.84.

I 1984 ble Sjøgata-prosjektet hedret med den da nyinnstiftede Maihaugen-prisen. Prisen ble i sin tid delt ut årlig av Stiftelsen Lillehammer Museum. Overrekkelsen fant sted på Bjørnstad gård på Maihaugen 21. juni 1984 og ble overrakt Eugen Almås fra styringsgruppa for Sjøgata og konservator Hans Pedersen fra Vefsn museum av statssekretær John Dahle fra Miljøverndepartementet. Prisen skal ifølge statuttene gå til en person, en institusjon eller kommune som har utmerket seg ved ivaretagelse av verneverdige miljøer.

Av omtalen i Helgeland Arbeiderblad 22. juni går det fram at prisvinnerne ble berømmet for sin store innsats i kulturvernarbeidet, fordi en har greid å bevare den største trehusbebyggelsen i Nord-Norge, beliggende i Mosjøen. “Denne bebyggelsen er reddet fra utviklingspress og forfall”, sa statssekretæren.

Prisen var et arbeid av Jacob Widemann, en sjekk på 20.000 kroner og et diplom utført av Halvdan von Quillfeldt.