Sjøgata Vern og Utvikling

Konstituert: 28.04.16

Styringsgruppe:

Jann-Arne Løvdahl, Vefsn kommune

Sten Rino Bonsaksen, Helgeland Museum

Heidi Ånes, Sjøgatas Vel/Vefsn Museumslag

Vararepresentant Svein Severinsen

Leder: Jann-Arne Løvdahl

Prosjektleder: Hans Pedersen

Regnskap: Helgeland Museum

Referansegruppe:

Referansegruppa ble konstituert 21.9.2016 og består av representanter fra Helgeland Sparebank, Mosjøen Næringsforening, Sjøgata Næring og Miljø, Lydiabryggas Venner, Mosjøen og Omegn Næringsselskap, Foreningen til Mosjøens forskjønnelse og Helgeland Reiseliv avdeling Mosjøen.