Ny bruk av fjellet

Det var en vanvittig idé som ble årets aller største happening i alle fall i Vefsn sommeren 2017: Friluftskonserten Top of the mountain på Øyfjellet, 818 meter over havet. Ingen vet sikkert hvor mange som var til stede. Men det var flere tusen. (Foto: Per Vikan)

Joda, Øyfjellet stenger for kveldssola. Men samtidig åpner fjellet for masse nye aktiviteter.

Den aller luftigste ideen, bokstavelig talt, er ideen om en gondolbane til fjells. Selve ideen er gammel. Men nå har den fått ny aktualitet. Selskapet Helgeland Skylift er i gang, og en driftig gjeng med is i magen og en beskjeden aksjekapital har satset uttallige dugnadstimer for å lage et forprosjekt som de håper at en eller flere investorer vil satse på.

– Vi regner med å ha et beslutningsgrunnlag klart i løpet av mai. Da vil vi se om vi kan gå videre med hovedprosjektet, sier Jan Sandbukt.

Rett før jul orienterte han planutvalget i Vefsn og viste hvordan startpunktet for gondolbanen kan etableres ved utløpet av Skjerva og kombineres med flere andre utbyggingsprosjekter i etablerte institusjoner, som for eksempel Helgeland museum og Helgeland reiseliv. Kostnadene for hele prosjektet er beregnet til 150-200 millioner kroner, av dem 60 millioner for selve heisen. Går finansieringen i orden, kan gondolbanen åpnes i 2021.

– Det er viktig for oss å bevare sjarmen i området, sier Sandbukt om planene de har lansert for sambruk av Skjervosen.

Temapark

Planene for ny bruk av Øyfjellet er blitt så mange nå at Vefsn kommune har satt i gang et arbeid for en felles plan for friluftsliv og utmarksbasert næring, «Temaplan for Øyfjellet friluftsområde», som skal samordne og belyse alle de forskjellige interessene i området. Planen skal være klar i løpet av våren. Dette skjer samtidig som anleggsarbeidet for vindmølleparken er i startgropa. I desember i 2016 fikk Eolus Vind Norge AS konsesjon for utbygging av ett av de største enkeltstående vindkraftprosjektene i Norge med en produksjon på 1 Twh. Veianlegget er planlagt å starte ved Grøvsetra i Tverådalen, men det er også nødvendig med forsterking av den kommunale veien fra krysset ved Nes. Ifølge Helgelendingen skal det bygges over 70 km vei i vindparken.

Top of the mountain

Enn så lenge går de fleste til fjells på egne bein. Og noen ganger går de rett og slett i kø. Aldri før har så mange vært samlet samtidig på toppen av Øyfjellet som fredag 7. juli 2017, da sola velsignet arrangøren Roar Møllers vanvittige idé om å arrangere friluftskonserten Top of the mountain med amerikansk funk og full blåserekke i 818 meters høyde.

Veldig mange prøvde den nye Helgelandstrappa for aller første gang denne dagen. Sherpaene, som ellers sto på fra morgen til kveld, hadde fått en velfortjent fridag, sånn at det var trygt å komme seg opp Trongskardet som ellers var stengt for ferdsel mens steinbyggerne gjorde jobben sin.

Likevel ble det registret 5714 passeringer i løpet av bare tre uker ved telleapparatet som ble satt opp først i september.

Helgelandstrappa

Nesten 900 trinn er på plass i Trongskardet, forteller Bjørnar Nyland i Foreningen for Mosjøens forskjønnelse som sammen med Brurskanken turlag har etablert trappeselskapet. I selve skaret gjenstår midtpartiet, men planen er at trappa også skal videreføres helt til topps. Da må det bygges inntil 2500 trinn til sammen, avhengig av hvor stien blir lagt i terrenget. Til nå er det brukt 3 millioner kroner, noe mer enn beregnet etter kostnadsoverslaget som ble presentert med store forbehold. Fjell- og steinkvaliteten, vannforhold, vær, sikkerhet og hvor mye helikoptertransport som trengs skaper uforutsigbarheten. Men det første året har gitt viktig erfaringsgrunnlag for årets budsjett som er på 4,4 millioner.

Privatpersoner, foreninger og næringsliv har bidratt med 1, 2 millioner bare ved å kjøpe enkelttrinn, og dette salget fortetter. Andre tunge bidragsytere er allerede på plass.

– Vi har søkt mange steder og ser lyst på det, forsikrer Nyland.

Nå har han også funnet samarbeidspartnere som er i ferd med å utvikle et læringsopplegg basert på Trongskardets geologi. Vefsn kommune står som formell eier av trappa. Det innebærer et særdeles velkomment momsfritak.

Årets anleggssesong vil starte rundt St. Hans.

Marsøra

Foreningen til Mosjøens forskjønnelse har også vært initiativtaker og pådriver for utviklingen av Marsøra som nærturområde. Veien er bygd helt fram til selve øra, det er bygd to buer og toalett og en fin rasteplass der nyveien er som brattest. Her var det en kanonstilling under krigen, og nå gjenstår noe skilting. Med det vil etableringsfasen være over.

– Veien og friområdet under fjellet blir enormt mye brukt, sier Nyland, som gjerne kunne ønske seg flere frivillige i Marsøras venner til nødvendig tilsyn og vedlikehold.

Norges nordligste klatresti

Landets nordligste klatrerute og den foreløpig eneste i Nord-Norge, Via Ferrata Arctic Mosjøen, ble åpnet i juli i 2017. Fire reiselivsbedrifter samarbeidet om driften og har mange ideer om utviklingen av Mosjøen aktvitetspark i og ved Øyfjellet. Målet om 300 besøkende i klatrestien i den første sesongen ble nådd, og nå utvides ambisjonene.

– Via Ferrataen åpner så snart snøen går, sier Merethe Kvandal.

– Vi må kanskje hjelpe til litt med å måke, for stien ligger i et område der snøen vanligvis ligger lenge.

Årets driftsbudsjett er basert på 1500 klatrere, forteller Kvandal, som representerer Naturlige Helgeland AS. De andre eierselskapene er Fru Haugans hotel, transportselskapet HST Mosjøen og Mosjøen Camping. Naturlige Helgeland tar seg av drift, guiding og booking av aktiviteter i Øyfjellet. Også de mer tradisjonelle, som for eksempel turer med guide i Øyfjellgrotta, som det ikke har vært så mye oppmerkomhet omkring de siste åra. En rundtur med serveringsstopp i Øydalen tar om lag tre timer og de som var med i fjor var veldig fornøyd, sier Kvandal som nå vil legge opp dette tilbudet i litt mer organiserte former enn tidligere.

Naturlige Helgeland har etablert seg med kontor i Sjøgata 21, rett ved torget og elva, der de også skal lokke turister og fastboende ut i kajakk. Ambisjonen er at Sjøgata skal være utgangspunktet for mest mulig av aktivitene som de tilbyr.

I streng over elva

Sommeren 2018 åpnet også Mosjøen aktivitetsparks andre store attraksjon med løfter om gåseshud og kribling i magen: En zipline fra et startpunkt  i Storfjellet, 70 meter over havet, med endepunkt i hotellhagen ved Vefsna. Total lengde er 750 meter. Adkomsten  går via Helgelandstrappa og fortsetter på en sti fram til startpunket.

To parallelle liner betyr at to personer kan sendes samtidig på en luftig og spektakulær ferd over elva. Farten kan komme opp i over 80 km i timen.

Styreleder Sverre Løvold Strand slår fast at gondolbanen byr på god underholdning både for dem som hekter seg på wirekroken og dem som bare vil se på.

Tekst: Asbjørg Sande

(Sist redigert 21.9.18)