Søker støttespillere til skyliften

Utfordringen nå er å få fullfinansiert forprosjektet på 2,4 millioner. Blir gondolbanen til toppen av Øyfjellet realisert er kostnaden anslått til 200 millioner.

Styreleder Kjell Arne Engelsø i Helgeland Skylift AS hadde invitert driftssjef Guttorm Jakobsen til å fortelle om erfaringene med moderniseringen av Fjellheisen i Tromsø. 

Tirsdag møtte et knippe interesserte politikere, reiselivsfolk, folk fra næring og kultur og Vefsn kommune opp for å få en statusoppdatering om Helgeland Skylift AS, et ideelt aksjeselskap stiftet i januar i år som har ambisjoner om å realisere den gamle drømmen om å bygge en gondolbane til fjells. Styrelder Kjell Arne Engelsø orienterte om historien og utfordret spesielt reiselivet og politikerne i regionen til å se på de mange mulighetene som ligger i synergieffektene som den økte bruken av Øyfjellet skaper.  Mosjøen må bli et nav i turismen på Helgeland, sa Engelsø, som ber om hjelp fra finans, næringsliv og Innovasjon Norge, men også utfordrer lokalbefolkningen både til å bli med i det planlagte Skyliftens venner og å delta i crowd-funding.

Spinoff

Selskapet har fått utarbeidet nye skisser for basestasjonen etter at det er kommet en god del innvendinger mot de første planene som er publisert tidligere. De nye var imidlertid ennå ikke klare for visning. Engelsø snakket varmt om spinoff-effekter for byen som en basestasjon, parkering og ei lita småbåthavn ved Mjaavatn-anlegget vil kunne føre med seg. Han pekte også på de store investeringene, 4 milliarder, som planlegges i vindmølleprosjektet på Øyfjellet og mente gondolheisen til fjells vil bidra til folkehelsen gjennom større fysisk aktivitet på fjellet og i på turene opp og ned av fjellet.

Ambisjonen bør være at 10 prosent av gjennomgangstrafikken på E6 stopper i Mosjøen for å bli løftet til fjells, sa Engelsø som brukte et regnestykke der dette vil tilsvare 4000 biler i sesongen.

Fjellheisen

Driftssjef Guttorm Jakobsen fra Fjellheisen i Tromsø var invitert for å orientere om driften av det nye anlegget som ble gjenåpnet i april 2016 etter omfattende utbygging og modernisering. Han fortalte om økonomiske forventninger som var mer enn innfridd med et overskudd på 20 millioner det siste året. Vintersesongen, nordlyssesongen i januar, februar og mars, er nå nesten like stor som høysommersesongen i juni og juli, med henholdsvis 26.000 og 30.000 passasjerer. Fjellheisen har helårsdrift og frakter om lag 200.000 passasjerer i året med åpningstid fra klokka 10 til 23 på vinteren og 10 til 01 på sommeren. Billettprisen er ifølge hjemmesida 210 kroner tur retur for en voksen fra 1. juni i år.

Daglig leder i Vefsna regionpark Janne Sjelmo Nordås er positiv til planene for skyliften og tror på de gode mulighetene som de mange nye prosjektene omkring fjellet, Sjøgata og byen fører med seg. Kanskje kommer det ikke cruiseskip med turister til Mosjøen. Men turister som hentes i rib fra hurtigruta for å få et løft til fjells har hun tro på. Varaordfører Åshild Pettersen i Vefsn kommune mener politikerne generelt er positive til mulighetene, men understreker at det gjenstår mye planarbeid. Ikke minst i forbindelse med reguleringsplanen for basestasjonen der hun mener det bør være mulig å lande på andre løsninger enn de planene som foreløpig er presentert.

Varaordfører Åshild Pettersen i Vefsn og regionparkleder Janne Sjelmo Nordås var interesserte tilhørere på møtet om skyliften.

Tekst og foto: Asbjørg Sande

 

Her kommer bestemorhagen

Et nytt, lite møtested er i ferd med å bli etablert i Sjøgataområdet.

Dugnadsgjengen står her på skillet mellom tomta til Sjøgata 37 og den nye bestemorhagen. Fra venstre eieren av nr. 37, Sigurd W. Clausen, Wibeke Johansen, Reidun Kismul og Åse Winther Neergaard. (Foto: Torild Wika)

– Vi gleder oss til at det skal bli en fin hage her, sier Wibeke Johansen, Åse Winther Neergaard og Reidun Kismul. De er på dugnad i den nye bestemorhagen.

Det er få private uteområder i Sjøgata-området. Derfor gleder de seg til å kunne bruke denne hagen sammen.

Bestemorhagen mellom Sjøgata 37 og Ola Oktober-brygga skal være åpen og tilgjengelig for alle.

Frivillige

I disse dager blir hagen sådd til og beplantet, og hagekrakker skal settes ut. 15 frivillige har allerede skrevet seg på dugnadslista, og flere er velkommen. De deltar i ferdiggjøringen av arbeidet og skal også skjøtte den historiske hagen i tida som kommer. Onsdag plukket Wibeke, Åse og Reidun småstein og rusk før de valset, sådde frø og gjødsel og raket forsiktig etterpå. Så kom regnet helt som bestilt.

Området ble utskilt fra den kommunale eiendommen Sjøgata 37 før eiendommen ble lagt ut for salg og solgt til Sigurd W. Clausen for et drøyt år siden. Nå inngår hagen i Sjøgata vern og utviklings planer for å oppruste offentlige og private utearealer ut fra historiske forutsetninger og ut fra dagens bruk av området. Sjøgatas Vel og Vefsn hagelag skal hjelpe til med å holde hagen i stand.

Mange bidragsytere

Arkitekt Dag Nilsen har laget planen for utformingen og Herbjørn Brubakk har utført grunnarbeidet. Vefsn kommune har vært behjelpelig med utstyr og skal også sørge for å klippe plenen. Vefsn museum har gitt benkene som skal plasseres mellom blomsterbedene. I løpet av uka skal Lundmo planteskole sørge for beplantningen.

Området vil bli inngjerdet og får to porter, en fra smuget mellom eiendommene 35 og 37 og en mot Nergato.

 

Tekst: Asbjørg Sande

Foto: Torild Wika

 

Stor aktivitet i Sjøgatas Vel

Sosiale arrangment, praktiske tiltak og saker som er viktig for videreutviklingen av Sjøgata-området har preget det siste året i Sjøgatas Vel. 

Dag Utnes. (Foto: Asbjørg Sande)

[read more=”Les mer…” less=”Vis mindre”]

På årsmøtet ble Dag Utnes gjenvalgt som leder.

Årsmeldingen  konkluderer med at det er mange og varierte oppgaver å arbeide videre med for Sjøgatas Vel i tida framover.

De andre valgene:  Heidi Ånes (valgt for 2 år), styremedlem Sigurd Clausen (valgt for 2 år), varamedlem Per Einar Steinrud (valgt for 1 år) . Nytt varamedlem etter Rune Krutå  er Wibeke Johansen (valgt for 1 år).

May Elin Johansen og Hans Pedersen er ikke på valg før 2018. Valgkomite for årsmøtet i 2018: Lovise Myrnes Steinrud (ny), Reidun Kismul (ny) og  Bodil Nystad,

Valgkommiteen i 2017 har bestått av Bodil Nystad, Per Christian Enger og Pernille Myrnes Steinrud.

[/read]

 

Klart for gjenåpning

Etter et knapt halvår med rydding og omorganisering er Alrunen Antikvariat klar for gjenåpning.

Dugnadsgjengen ønsker velkommen til nyåpning av Alrunen Antikvariat lørdag. Fra venstre Bent Atle Holand, Per Sjåvik, Øyvind Bådstø Bing, Rønnaug Tuven, Hans Pedersen, Per Smørvik og Kjell Øksendal. 

[read more=”Les mer…” less=”Vis mindre”]

Kommende lørdag står ildsjelene som har møttes jevnlig til dugnad for bokskattene klare for å by dem fram for gamle og nye kunder. I Stallen bak Kulturverkstedet i sentrum av Mosjøen er det blitt lettere å orientere seg, enten en vet hva en leter etter eller leter etter noe en ikke helt vet hva er.

Vefsn museumslag tok ansvaret for å gjennomføre prosjektet på vegne av Kulturverkstedet og knyttet til seg en arbeidsvillig gjeng som har det til felles at de er opptatt av litteratur og historie. Enda flere har meldt seg som selgere. Alrunen vil i første omgang holde åpent hver lørdag mellom klokka 10 og 14, basert på frivillig innsats. Åpningtiden vil bli utvidet i forbindelse med arrangementer som for eksempel Galleria og Tiendebytte.

Godbiter

En del bøker er kastet, med tungt hjerte, bedyrer leder i museumslaget Hans Pedersen. Men det aller meste som nå ikke har fått plass i hyllene er foreløpig satt på lager.

– Vi har også hentet fram mange godbiter, både fra tidligere lager og fra gaver som var gitt i løpet av den seinere tida og som ingen har hatt kapasitet til å sortere før nå. Av gaver som er kommet i forbindelse med nyåpningen er for eksempel samtlige av Andreas Hauklands utgivelser.

Arven fra Døsen

Mye er gitt av privatpersoner som har ryddet hjemme eller i dødsbo, mens annet er kjøpt eller skaffet til veie av engasjerte drivere. Alrunen ble opprettet av bokhandler Hans Rue Døsen tidlig på 70-tallet og ble snart kjent blant spesielt interesserte langt utover Helgelands og til og med Norges grenser. I tillegg til lokalhistorie fra Nord-Norge var krigslitteratur og litteratur fra Nordkalotten inkludert  litteratur om og av samer, spesialitetene.

Etter at Døsen ble syk og døde og bokhandelen solgt, ble antikvariatet overtatt av Kulturverkstedet, der Brynhild Bing drev det også etter at hun gikk av som daglig leder. Hun ble etter hvert syk og måtte slutte.

Mangfold

Spesialitetene er som før. Fortsatt har lokal og regional historie en stor plass, der samtlige helgelandskommuner er representert. Det er også en god del interessant religiøs litteratur i samlingen, sier Pedersen. Innenfor skjønnlitteraturen er det både norske og utenlandske forfattere, og det finnes en god del barnebøker og lyrikk.

Klenodier

I antikvariatene er det ikke de eldste varene som selges billigst. Noen skikkelige klenodier, som for eksempel den originale «Far etter fedrane» av Reidar Svare er priset slik driverne mener denne boka fortjener. Den aller dyreste boka i samlingen er en sørsamisk gramatikk, på tysk, «Sprachlehre des Südlappischen nach der Mundart von Wefsen». Forfatter er Eliel Lagererantz og boka ble utgitt i 1923. Prisen er 2300 kroner.

Åpning

Åpningen lørdag vil bli markert med både snorklipping, kunstnerisk medvirkning og servering. Styreleder på Kulturverkstedet Anne Severinsen vil dra noen historiske linjer og binde arrangementet sammen. Det er åpent for alle interesserte.

Tekst og foto: Asbjørg Sande

20.6.17

[/read]

Mobiliserer for Galleria

Galleria er viktig for Sjøgata og for Mosjøen, og nå mobiliserer lokalsamfunnet for kunstfestivalen. I fremste rekke festivalgründer Stig Ove Sivertsen, koordinator for nye eiere Hans Pedersen, prosjektkoordinator Heidi Eidet Eggen og teknisk ansvarlig Tor Forsmo. Tor har solid erfaring fra Galleria og mange andre arrangementer i Mosjøen fra sin tid som Generator-leder. (Foto: Asbjørg Sande)

Galleria kunstfestival er i endring, og nå mobiliserer lokalsamfunnet for å ta vare på dette særegne og folkekjære arrangement som har preget sommer-Mosjøen siden 2006. En rekke organisasjoner stiller seg bak et nytt ideelt aksjeselskap som skal utvikle Galleria videre.

I dag offentliggjør «nye Galleria» planer  planer for både årets arrangement fra 8.-15. juli, og arrangementene som skal følge i åra som kommer.

Redigert 5.5.17

 

Overtar på Kulturverkstedet

Heidi Ånes (51) blir daglig leder på Kulturverkstedet i Mosjøen. Hun starter i jobben i mai.

Heidi Ånes overtar som daglig leder ved Kulturverkstedet fra 1. mai. Her sammen med de fleste av de ansatte. Foran fra venstre Tanja Åkvik, bak henne Unn Blåfjell, Hedda Tsegmed, Forogh Reszaee, Synnøve Nilsen, Aud Nilsen, Olav Lorentzen og Telma Skogmo (foran). (Foto: Asbjørg Sande)

[read more=”Les mer…” less=”Vis mindre”]

Før helga møtte hun de ansatte for en første presentasjon og for å høre hva slags tanker de gjør seg om framtida og om utfordringene som de står ovenfor.

– En spennende jobb, sier hun.

– Jeg liker utfordringer, og Kulturverkstedet består av så mange forskjellige deler. Jeg håper vi kan få til stor aktivitet i hele huset. Jo, dette har jeg lyst til, slår Heidi fast.

Hun er født og oppvokst på Olderskog i Vefsn, men flyttet tidlig hjemmefra, først til Lillehammer og jobb på Nordseter hotell da hun var 18. Så var hun ikke helt sikker på hva hun skulle velge av turisme eller bilisme, og reiste hjem for å sjekke det ut, ved å ta ett år på maskin- og mekanikerlinja på yrkesskolen. Det ble turismen som vant. Ei venninne fra Lillehammer-tida lokket med jobb i Strømstad. Og etter ett års reiselivsutdanning i Nord-Sverige bar det til Gøteborg som ble basen hennes i 18 år. Der jobbet hun for rederiet Stena Line og reiste både på Danmark, Norge og Tyskland.

Så i 2005 ble parfymeriet på Sjøsiden ledig.

– Skal jeg flytte hjem til Mosjøen, må jeg gjøre det nå, tenkte Heidi. Hun drev butikken i 10 år før hun valgte å legge ned. Og gikk tilbake til reiselivsnæringa og jobb i resepsjonen og med konferanser på Fru Haugans hotel.

Trolig får hun bruk for det meste av sin mangfoldige bakgrunn og erfaring som leder på Kulturverkstedet, som i tillegg til kafédrift også har kunstgalleri, antikvariat og gjestehus. Hun håper å utvikle konferansetilbudet. Og arrangerer gjerne barnebursdager. Og barseltreff. Det er viktig å sørge for kunderekruttering, og da må en starte med de minste.

I praten med de ansatte kommer det fram at hun ikke er redd for å ta i et tak, og hun gjerne vil være med og lære om alle de forskjellige arbeidsoppgavene. Hun forteller at hun skal «skygge» Tanja Åkvik den første måneden. Tanja har vært konstituert som daglig leder siden Carina Kristensen sluttet 1. mai 2016.

På Kulturverkstedet slipper hun turnusarbeid. Men litt helgejobbing regner hun med at det blir på henne også. Hun har allerede meldt seg til tjeneste for jobb på travle dager som 1. og 17. mai. To konfirmasjonshelger blir det også i år.

Heidi Ånes har et stort hjerte for Sjøgata. Hun er styremedlem i Sjøgatas Vel og velforeningens representant i prosjektstyret for Sjøgata vern og utvikling. Da hun flyttet hjem for snart 13 år siden var hun fast bestemt: Det var ikke aktuelt å bo andre steder enn i Sjøgata. Om kort tid kan hun bare krysse gata for å komme seg på jobben.

– Vi må ikke bare skryte av Sjøgata. Vi må sørge for å vedlikeholde den også. Det er viktig å bry seg om hvordan det ser ut, hvordan vi har det rundt husene, sier Heidi Ånes.

Heidi Ånes bor i Sjøgata 29, og kan bare krysse gata når hun begynner i jobben på Kulturverkstedet 1. mai.

[/read]

Ber om penger til Mjaavatn-anlegget

Det nye verkstedbygget er planlagt nord på tomta.

Prosjektgruppa for Sjøgata vern og utvikling har sendt ny søknad til Kulturdepartementet om penger til utviklingen av det nye museet i Mosjøen, Mjaavatn-anlegget. Det omfatter et nytt verkstedsbygg.

 

[read more=”Les mer…” less=”Vis mindre”]

Hele anlegget er kostnadsberegnet til nesten 95 millioner kroner. Nå søker en staten om å dekke knapt 32 millioner kroner. Det er lagt opp til et spleiselag mellom staten, Nordland fylkeskommune, som forutsettes å dekke det samme som staten, og vertskommunen Vefsn som går inn med 23 millioner. Vefsn kommune har allerede avsatt penger til sin andel av de aktuelle kostnadene i sitt budsjett for 2017 og i økonomiplanen for 2018 og 2019. I tillegg kommer bekreftede bidrag fra Vefsn Museums- og Lokalhistorielag med 7,5 millioner kroner og fra Sparebankstiftelsen Helgeland med 1 million.

Totalsummen inkluderer 25 prosent moms som blir refundert.

Mjaavatn-anlegget inngår i Helgeland Museums strategi for utvikling av regionale og nasjonale museumstilbud og skal være hovedbase for det museumsfaglige utvklingsarbeidet på Helgeland, senter for by- og bygningshistorie og motor i videreutvikling av Sjøgata verneområde og Mosjøen sentrum.

Mjaavatn-anlegget var opprinnelig et handelssted, men huset inntil nylig en trelastforretning. Området ligger nord i Sjøgata med utløpene av Vefsna og Skjerva i vest og nord.

Med utgangspunkt i et forarbeid av Vefsn Museum i samarbeid med arkitekt Dag Nilsen (NTNU) har Bergersen artikter AS og Multiconsult AS i Trondheim utarbeidet skisseprosjekt og hovedprosjekt.

Et nytt prosjekt er kommet til i tillegg til tidligere offentliggjorte planer. Det gjelder et verkstedbygg som er nødvendig i forbindelse med etableringen av et senter for bygningsvern ved museet. Utformingen av bygget tar utgangspunkt i et lagerskur som tidligere har stått på tomta og vil bidra til å sette et historisk avtrykk for trelasthandelen på stedet, går det fram av søknaden.

Styret for Sjøgata vern og utvikling har forøvrig også vedtatt driftsbudsjettet for 2017 på 1,275 millioner kroner.

[/read]

 

 

Optimisme etter første driftsår

Det første driftsåret for Sjøgata vern og utvikling preges av at det er tatt mange initiativ som først vil vise resultater i løpet av dette året. Men styringsgruppa er optimistisk, viser årsmeldingen for 2016.

 

I gang med ny regulering

Vefsn kommune er i gang med en  ny reguleringsplan for Sjøgata-området. Vedtaket om oppstart i planutvalget 31. januar var enstemmig.

 

Vefsn kommune lager ny regulerilngsplan for Sjøgata-området.

Hensikten med planarbeidet er å tydeliggjøre Sjøgatas verneverdi og status som kulturmiljø og gi kommunen bedre styringsdokumenter for saksbehandling i området.

Planen omfatter Sjøgata  fra Torolfsgate i sør, hele Sjøgata samt deler av Skjervgata. Planen dekker området mellom Jürgensensgate og Skjervgata fram til plassen foran kulturhuset, og er dermed utvidet noe i forhold til gjeldende reguleringsplan fra 1985 . Temaer som blir berørt er blant annet  eiendomsforhold i Nergato, omdisponering av næringsbygg til boliger, trafikk og parkering og muligheter for nybygg innenfor området.

Ida Marie T. Granmo er saksbehandler på vegne av Vefsn kommune.

På oppstartmøtet for planarbeidet var en rekke representanter for virksomheter og beboere til stede. Granmo karakteriserer møtet som godt, der det kom mange gode innspill på det framtidige arbeidet. Arbeidet er beregnet å ta om lag ett år.

Den gjeldende reguleringsplanen ble vedtatt i 1985.

Dokumentene til planutvalget og vedtaket fra behandlingen 31. januar ligger på Vefsn kommunes hjemmeside, saknummer 0014/17, Detaljregulering for Sjøgata.